Diensten

Projectmanagement

Projectbegeleidingen in nieuwbouw, verbouw en restauratiewerken.

Projectmanagement is:

 • maatwerkadvies in iedere fase van het bouwproces
 • het in samenspraak regelen van:

- architect
- constructeur
- adviseur brandveiligheid
- adviseurs voor W en E installaties

 • het kritisch bekijken van de aangeleverde stukken
 • het aanvragen van de offertes/regelen aanbesteding
 • offertes doornemen op compleetheid en wensen van de klant
 • het leiden van de bouwvergadering/werkbesprekingen
 • het controleren van de prijsopgaven van meer- en minderwerken
 • budgetbewaking
 • aanspreekpunt zijn tussen partijen tijdens het bouwproces


Verschoor is gecertificeerd begeleider van restauratiewerken.

Inspectie & Advies

Kwaliteitsbewaking gedurende het hele bouwproces, 
vanaf de ontwerpfase tot aan de daadwerkelijke oplevering.

Kwaliteitsbewaking tijdens het bouwproces:

 • kritisch bekijken van de aangeleverde stukken
 • controleren van de prijsopgaven
 • beoordelen van meer- en minderwerken
 • controle tijdens de bouw
 • beoordelen van het gemaakte werk op de bouwplaats

Bewaking & kwaliteit

Kwaliteitsbewaking gedurende het hele bouwproces, 
vanaf de ontwerpfase tot aan de daadwerkelijke oplevering.

Kwaliteitsbewaking tijdens het bouwproces:

 • kritisch bekijken van de aangeleverde stukken
 • controleren van de prijsopgaven
 • beoordelen van meer- en minderwerken
 • controle tijdens de bouw
 • beoordelen van het gemaakte werk op de bouwplaats

Advisering bouwkosten

Met jarenlange ervaring op het gebied van bouwkosten en projectmanagement kunnen wij u adviseren en begeleiden in iedere fase van het bouwproces of een onderdeel daarvan. Wij bewaken het hele bouwproces, vanaf de ontwerpfase tot aan de daadwerkelijke oplevering. Dit betreft projecten in de nieuwbouw, de verbouw maar ook restauratiewerken. Met jarenlange ervaring op het gebied van bouwkosten en projectmanagement kunnen wij u adviseren en begeleiden in iedere fase van het bouwproces of een onderdeel daarvan. Wij bewaken het hele bouwproces, vanaf de ontwerpfase tot aan de daadwerkelijke oplevering. Dit betreft projecten in de nieuwbouw, de verbouw maar ook restauratiewerken.

Meer informatie?

/ Contact